Hacettepe Üniversitesi Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı

!!!!ÖNEMLİ DUYURU!!!

H.Ü. Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sözlü Sınavı sonuçları açıklanmıştır.

Yazılı Sınav Puanları ve Aynı Puana Sahip Aday Sayıları


!!!!ÖNEMLİ DUYURU!!!

Sayın Adaylar,

17.12.2023 tarihinde uygulanan H.Ü. Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı – Yazılı Sınavı sorularına ve sonuçlarına yönelik itirazlar, sınav takviminde belirtildiği gibi, 26.12.2023 – 02.01.2024 tarihleri arasında yapılmıştır. 03 – 16.01.2024 tarih aralığında ise itiraz edilen sorular/sonuçlar gerekli inceleme prosedürleri uygulanarak incelenmiş olup elde edilen görüşler sonucunda 17.01.2024 tarihinde itiraz sonrası sonuçlar ve sorularda meydana gelen değişikliklere yönelik bilgilendirme  ilan edilmiştir.

18 – 19.01.2024 tarihlerinde ise Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi’ne Şef grubunda ilan edilen değişikliklere yönelik itiraz mailleri ulaşmıştır. İtiraz süreci tamamlanmasına rağmen, katılımcılarda hak mağduriyeti oluşmaması adına, ilgili alanda itiraz süreci sonrasında işlem yapılan sorular tekrar uzman incelemesine tabii tutulmuştur. 

Elde edilen sonuç doğrultusunda; “A kitapçığı 31 numaralı soru, B kitapçığı 42 numaralı soru”da yapılan iptal işleminin doğru olmadığı ve adayların süreçten olumsuz yönde etkilenmemeleri adına iptal işlemi geçersiz kılınmıştır. İlgili sorunun cevap anahtarında ilan edilen doğru cevabı (D seçeneği) kullanılarak Şef alanında sınava giren adayların tümünün analiz işlemi tekrar yapılmış ve analiz süreci sonunda elde edilen puanlar sistemde güncellenmiştir. 

 

Bilgilerinize duyurulur. 

 

ŞEF ALANI İTİRAZ SÜRECİ SONRASI İŞLEM YAPILAN SORULAR

A kitapçığı 28 numaralı soru, B kitapçığı 40 numaralı soru iptal edilmiştir. 

A kitapçığı 40 numaralı soru, B kitapçığı 49 numaralı soru iptal edilmiştir.

A kitapçığı 32 numaralı soru, B kitapçığı 24 numaralı sorunun doğru cevabı D yerine E olarak değiştirilmiştir. 

 

!!!!DUYURU!!!

Sağlık Teknikeri - Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanından sözlü sınava girmeyen hak kazanın en düşük puanın 78 olduğunu bilgilerinize sunarız.   İtiraz süreci sonucunda elde edilen nihai puanlar sistemden açılmıştır.


İTİRAZLAR SONRASI GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİKLİKLER

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

A kitapçığı 21 numaralı sorunun doğru cevabı D yerine B olarak düzeltilmiştir. 

 

WEB TASARIMI VE KODLAMA TEKNİKERİ

A kitapçığı 46 numaralı soru iptal edilmiştir. 

 

FİZİK MÜHENDİSLİĞİ

A kitapçığı 29 numaralı soru iptal edilmiştir. 

 

KİMYAGER

A kitapçığı 48 numaralı soru iptal edilmiştir. 

 

BİYOLOG

A kitapçığı 46 numaralı soru, B kitapçığı 21 numaralı soru iptal edilmiştir. 


ÖNEMLİ!
Sisteme giriş yapmak için "Giriş Yap" butonuna tıklayıp karşınıza çıkacak ekranda kurumsal mail adresinizi (@hacettepe.edu.tr uzantısını da yazarak) ve şifrenizi girmeniz gerekmektedir. Yeni bir kayıt oluşturmanıza gerek yoktur.


Sınav Uygulama Kılavuzu

Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavları

ÖNEMLİ DUYURU: Sayın Adaylar, Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı B Kitapçığına ait 81 nolu soru sehven hatalı değerlendirilmiştir. Yeniden yapılan değerlendirme sonucunda sınav puanlarınız güncellenmiştir. Güncel puanlarınızı sistem üzerinden kontrol edebilirsiniz. Bilgilerinize sunulur.


Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını 08.12.2023-18.12.2023 saat 23:59 aralığında sistem (https://sinav.hacettepe.edu.tr) üzerinden yapacaklardır. Sistem üzerinden yapılmayan itirazlar ücreti yatırılmış olsa dahi hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile Banka dekontu olmayan itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.


Sınav Sonuç İtiraz Ücreti: 150 TL

Hesap Adı: Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

Hesap No: 1541-06000063
IBAN: TR23 0001 2001 5410 0006 0000 63


Sayın Katılımcılar, 5 kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen sınav, Hacettepe Üniversitesi ile T.C. Ticaret Bakanlığı arasında imzalanan 13.07.2023 tarihli T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavının Hacettepe Üniversitesi Tarafından Düzenlenmesi ve Yürütülmesine İlişkin Protokol ve Sınav Uygulama Kılavuzu’na göre Hacettepe Üniversitesi adına Merkezimiz koordinatörlüğünde uygulanmıştır.

Anılan protokolün 5.2. maddesine göre 20 adet Türkçe, Matematik, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Vatandaşlık bilgisi konularını içeren genel yetenek ve genel kültür alanlarındaki sorular Üniversitemiz, diğer sorular ise Bakanlık tarafından hazırlanmış, Üniversitemizce incelenerek tavsiye niteliğinde görüş bildirilmiştir. Sınav sonrası 06.11.2023-08.11.2023 tarihleri arasında sınav sorularına ve uygulama sürecine ilişkin itirazlar alınmıştır. Üniversitemizin sorumluluk alanına ilişkin konular Üniversitemiz Sınav Koordinasyon Kurulu tarafından, Bakanlığın sorumluluk ve yetki alanına ilişkin konular ise Bakanlık tarafından değerlendirilmektedir.

Protokolün 4.2. maddesine göre Bakanlık tarafından hazırlanan sorulara ilişkin sorumluluk Bakanlığa aittir ve yine 5.2. maddesine göre Bakanlık tarafından hazırlanan sorulara ilişkin itirazları değerlendirme ve karara bağlama yetkisi Bakanlığa aittir. Üniversitemiz ilgili sınavlarda sadece sınav kitapçıklarının hazırlanması, aday başvurularının Bakanlıktan gelen ön başvuru listesine göre alınması, sınavın uygulanması, sınava ilişkin itirazların toplanması, itirazların Bakanlığa iletilmesi, Bakanlığın karara bağladığı soru itiraz sonuçlarının adaylara iletilmesi, sınav kağıtlarının okunması, sınav sonuçlarının hesaplanması, sınav test sonuçlarının Bakanlığa iletilmesi, sınav sonuçlarına ilişkin itirazların toplanması, itiraz edenlerin optiklerinin yeniden okunması ve bu itiraz süreçlerine ilişkin kararları adaylara duyurmakla görevlidir.

Bu doğrultuda sınav soru/sorularına ilişkin itirazlarınız 13.11.2023 tarihinde Merkezimiz tarafından Bakanlığa iletilmiştir. Bakanlık soru itiraz değerlendirmeleri sonucunda Gümrük Müşavirliği Sınav Sorularından A Kitapçığında 72 ve 73 (B Kitapçığı 99 ve 100) numaralı soruların iptal edilmesine karar vermiş ve 29.11.2023 tarihinde bu kararını Üniversitemize bildirmiştir. Bilgilerinize sunulur.ÖNEMLİ DUYURU: Sayın adaylar, gümrük müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavları protokole ve sınav uygulama kılavuzuna uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Sınav sürecimiz güvenli bir şekilde devam etmektedir. Lütfen Hacettepe Üniversitesi veya Ticaret Bakanlığı dışındaki kurumlardan veya kişilerden tarafınıza iletilen asılsız söylentilere itibar etmeyiniz.Uygulama Kılavuzu